top of page

Ön Bilgilendirme Formu

1- KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, ONUR KOLKIR “ALICI” veya“TÜKETİCİ”'ye (*) satışını yaptığı, aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından kontrol edebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi ONUR KOLKIR tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürüne ilişkin olarak TÜKETİCİ’ye sunulan tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kabul edilmesine veya kabul edilmesinden önce ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin ürüne ilişkin internet sitesi sayfasında yayınlanmasına kadar geçerli olup; SATICI ancak ONUR KOLKIR internet sitesinde yayınladığı güncel bilgiler ile bağlıdır ve değişiklik itibarıyla işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgilerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
(*) Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.


2- TARAFLAR
2.1- Satıcı Bilgileri :
Unvanı
ONUR KOLKIR 
MERSİS Numarası:
Vergi Dairesi /Vergi No : 
Sarıyer / 5750240265
Adresi
Sarıyer / İSTANBUL
Telefon
+90 532 173 75 69
+90 532 161 26 86
Ürün İade adresi:

E-posta: info@begreige.com

2.2. Tüketici/Alıcı Bilgileri
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta adresi:


3- ÜRÜN NİTELİKLERİ VE FİYATI
3.1- Genel Olarak
3.1.1- Malın/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’nın internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.
3.1.2- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. TÜKETİCİ siparişi onaylamakla ödeme yükümlülüğü altına girer.
3.1.3- Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
3.2- Ürün Nitelikleri
Ürün Açıklaması    Adet    Peşin Fiyat    Taksitli Fiyat (KDV Dahil)
3.3- Ödeme ve Teslimat
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli:
Kargo Ücreti:
Kapıda Ödeme Tutarı:
Taksit Farkı:
Toplam Sipariş Bedeli:
Sipariş Tarihi:
Teslim Edilecek Kişi:
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
3.4- Fatura Bilgileri (****)
Adı/Soyadı/Unvanı:
Firma Adı/Vergi Dairesi/Numarası:
Fatura Adresi:
(****) Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.


4- CAYMA HAKKI
4.1. TÜKETİCİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malın kendisine veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa tesliminden teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı bulunur.
4.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için cayma süresi içerisinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının;
SATICI’nın bir sürekli veri taşıyıcısı ile info@begreige.com e-posta adresine gönderilecek bir eposta veya web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden kolay iade talebi yolu ile bildirilmesi gerekir.
4.3. TÜKETİCİ, cayma hakkını kullanırken;
1. TÜKETİCİ’ye veya TÜKETİCİ’nin Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını,
2. Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ekleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri (**)
SATICI’ya teslim edecektir.
(**) Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez ve bedeli iade edilmez. Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. Sevkiyat sırasında zarar gördüğü düşünülen ürünler veyahut üründe herhangi bir eksiklik, zarar var ise ürün teslimatı yapan kuryeye iade edilip kargo firmasına tutanak tutturularak ürünün teslim edilmesi gerekmektedir. Zira ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olursunuz. Bundan dolayı SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
4.4. TÜKETİCİ tarafından cayma hakkı çerçevesinde iade edilen ürünün değerinin TÜKETİCİ’nin kusuru nedeniyle azalması veya söz konusu ürünün TÜKETİCİ’nin kusuru sebebiyle telef olması halinde, TÜKETİCİ’nin, SATICI’ya ürünün değerini veya değerindeki azalmayı karşılaması gerekir.
4.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli TÜKETİCİ’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
4.6. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

4.7. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber TÜKETİCİ ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.


5- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER
5.1. TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICININ kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) TÜKETİCİNİN talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo ve deniz giysileri, kozmetik gibi) ürünlere ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.


6- GENEL HÜKÜMLER
6.1. TÜKETİCİ, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kargo vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.
6.2. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere TÜKETİCİ katlanacaktır.
6.3. Ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; TÜKETİCİ tarafından ödenecektir.
6.4. TÜKETİCİ’nin kusuru veya ihmali nedeniyle ürünlerin işbu ön bilgilendirme formunda belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde teslim edilememesi halinde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükletilemez.
TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde kargo firmasının şubesi olmaması durumunda ALICI’nın ürünü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "öngörülen teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkansız hale gelmesi durumunda, durumu, sözleşmede belirtilen ürünü teslim etme süresi içerisinde TÜKETİCİ’ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli TÜKETİCİ’ye iade eder.
6.6. TÜKETİCİ’nin, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemişse, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedelinin SATICI’ya tamamıyla ödenmediği, taksitli satışlarda ise vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.
6.7. Ürün teslimatı sonrasında TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması veya herhangi başka bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi veya ödemenin iptali halinde, ürün en geç 7 (yedi) gün içinde TÜKETİCİ tarafından tüm giderleri TÜKETİCİ’ye ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. Bu halde kargo masrafı TÜKETİCİ’ye aittir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm sözleşmesel-kanuni hakları her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
6.8. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava şartları, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemezse, bu durumu TÜKETİCİ’ye bildirecektir. Bu takdirde TÜKETİCİ (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün/ler tutarı, siparişin TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ hesaplarına geçmesi tamamen banka işlem süreci ile alakalı olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesinin mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına geçirilmesinin alacağı zamanın SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.


7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ MAHKEME
İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen sınıra kadar TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır. 

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici'nin İNTERNET SİTESİ’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve Tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

bottom of page